Posted on

Eljour – en trygghet för alla

Du vet väl att du kan ringa en jour elektriker precis närsomhelst? Detta är en trygghet för alla, privatpersoner såväl som företagare och industrier. Året runt och alla tider på dygnet finns det hjälp att få om det händer något – problem med el i privatbostaden, kanske slutade eluttaget att fungera när du behövde det, eller gick säkringen på kontoret eller försvann strömmen i hela byggnaden?

Att försöka åtgärda elfel är inte något man bör ägna sig åt – det kan få allvarliga konsekvenser eftersom el kan vara farligt. Anlita en certifierad elektriker om du misstänker att något är fel.

El-jouren, alltid redo
Flera certifierade el-firmor erbjuder jour-service, som elektrikeristockholmslän.se. De finns över hela landet och rycker ut på alla sorters akuta el fel. Oftast erbjuder dessa firmor sina kunder att vara på plats inom en timme för att lösa problemet.

Men vad kostar en jour elektriker? Det varierar, men mellan 2000 och 3000 kronor kan man få betala för en nattlig utryckning. Beroende på fel kan det kosta mer, löpande timtaxa ligger ofta m

Elverktyg

ellan 1200 och 1500 kronor – men priserna varierar. Kostnaden för materialet tillkommer alltid.

ROT på el-jour tjänsten
Alla elektrikertjänster som utförs hos privatpersoner i bostaden medför rätt till ROT avdrag. Man kan få rotavdrag för 50 000 kronor per år och per person i hushållet. 30% av arbetskostnaden får dras av, och detta räknas då upp tills det blir 50 000 kronor. Materialet kan man inte få något avdrag för, detta ska betalas. read more