Flytta ihop och bli sambo

Att ta steget att flytta ihop med din kärlek kan vara helt fantastiskt, men det kan även blir kaos om ni inte planerar ert gemensamma liv ihop. Prata ihop er om ekonomi och hushållssysslor innan flyttlasset går. Det är en stor sak i livet att flytta ihop och bli sambo med någon du håller kär. Att flytta ihop kan vara allt från nervöst och förväntansfullt till kaotiskt och spännande – boka flyttfirma. För att göra planeringen kring det gemensamma hushållet, flytten och starten på ert gemensamma liv lättare finns det några bra tips. Det finns även en rad fördelar med att flytta ihop. Det finns fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv, men också fördelar för kärlekslivet.

Spara pengar tillsammans
För att slippa en massa tjafs och bråk är det viktigt att ha pratat igenom ekonomin innan ni flyttar ihop. Att ni är överens om hur de gemensamma kostnaderna ska fördelas är en förutsättning för att sambolivet ska bli bra. Det är möjligt att ha antingen gemensam eller separat ekonomi. Oavsett vad ni väljer är det viktigt att prioritera både ett gemensamt sparande och ett eget. Det gemensamma sparandet är bra att ha när ni ska köpa saker till ert gemensamma boende eller resa tillsammans. Glöm inte att det är viktigt att ha en buffert.

Fördela inköpen rättvist
När ni pratar om ekonomin kan ni skapa bättre förutsättningar för en jämställd och trygg ekonomi. Vem som köper vad är också bra att ha koll på. Om en står för maten och den andre för bilen får den som äger bilen behålla den utan att behöva dela med sig eftersom fordon inte ingår i ett gemensamt bohag. Den som har stått för maten har inget kvar. Därför är fördelningen av inköpen betydelsefulla. Förutom ekonomin kan hushållssysslor vara en källa till gräl. Därför är det viktigt att ni båda är överens om hur hushållet ska skötas. Bestäm hur ni ska göra med allt från soptömning till matinköp.

Samboavtal
Det är många sambor som väljer att skriva ett samboavtal. En sambo har inte samma juridiska skydd som gifta par har. Med ett samboavtal är det möjligt att reglera vem som får vad vid en eventuell separation. Om det inte finns något samboavtal upprättat kommer det gemensamma bohaget att delas lika oavsett om någon har betalat mer än den andre.

Försäkringar är bra skydd för båda
Att se över ert försäkringsskydd är bra. Livet bjuder ibland på oförutsedda händelser och att ha försäkringar skapar en viss trygghet. Se till att skydda ert gemensamma boende och er själva med en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring.